نویسنده = روح ا... نیکویی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان پروتئین TGF-β1و هایپرتروفی در عضله FHL موش های صحرایی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1568

روح ا... نیکویی؛ سهیل جعفری ساردوئی؛ وحید شیبانی


3. تتغییرات آستانه بی هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی: تاثیر انتخاب سوبسترای مصرفی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-225

10.22080/jaep.2019.16934.1898

فرنیا رضاییان عطار؛ روح ا... نیکویی؛ داریوش مفلحی


5. تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان TGF-β1و هایپرتروفی عضلانی در رت های نر نژاد ویستار

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-32

10.22080/jaep.2016.1205

سهیل جعفری ساردوئی؛ روح ا... نیکویی؛ وحید شیبانی