نویسنده = روح ا... نیکویی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان پروتئین TGF-β1و هایپرتروفی در عضله FHL موش های صحرایی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

روح ا... نیکویی؛ سهیل جعفری ساردوئی؛ وحید شیبانی


2. تغییرات آستانه بی هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی: تاثیر انتخاب سوبسترای مصرفی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-18

روح ا... نیکویی؛ فرنیا رضاییان عطار؛ داریوش مفلحی


4. تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان TGF-β1و هایپرتروفی عضلانی در رت های نر نژاد ویستار

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-32

سهیل جعفری ساردوئی؛ روح ا... نیکویی؛ وحید شیبانی