نویسنده = بهمن میرزایی
تعداد مقالات: 4
2. ارتباط بین نیمرخ آنتروپومتریک و زیست‌حرکتی با عملکرد رقابتی دوندگان تیم ملی دوی صحرانوردی ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-174

هادی نوبری؛ حمید اراضی؛ بهمن میرزایی


3. نیمرخ فیزیولوژیک کشتی‌گیران فرنگی‌کار تیم ملّی بزرگسالان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-66

بهمن میرزایی؛ احمد غفوری


4. اثر تمرینات هوازی و ویتامین E بر میزان لاکتات، آنزیم LDH و زمان واماندگی در مردان غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 59-69

بهمن میرزایی؛ ارسلان دمیرچی؛ جواد مهربانی