نویسنده = الهه طالبی گرکانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-68

10.22080/jaep.2013.784

عاطفه محمدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ سارا نصیری سمنانی


2. اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر بیان ژن امنتین-1 بافت چرب احشایی موش‌های صحرایی نردیابتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-113

10.22080/jaep.2012.532

رزیتا فتحی؛ صفر علی محمدی؛ الهه طالبی گرکانی


3. اثر شدّت تمرین بر غلظت گرلین پلاسما در موش‌های صحرایی نر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1387، صفحه 79-90

رزیتا فتحی؛ عبّاس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ علی‌رضا حسینی کاخک